जि.वि.सको भुपु कर्मचारीहरुको बारेमानाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
श्री गुरु प्रसाद सुबेदी जिल्ला समन्वय अधिकारी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री झलकराम अधिकारी जिल्ला समन्वय अधिकारी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री राम कुमार महतो विस्तृत हेर्नुहोस
श्री फिरोज आलम ९८५१०१३१७२ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री गुरु प्रसाद सुबेदी जिल्ला समन्वय अधिकारी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री झलकराम अधिकारी जिल्ला समन्वय अधिकारी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री राम कुमार महतो विस्तृत हेर्नुहोस
श्री फिरोज आलम ९८५१०१३१७२ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री साधू शरण यादव शाखा अधिकृत ९८४४०५४४६० विस्तृत हेर्नुहोस
श्री विजय कुमार यादव शाखा अधिकृत ९८४४०२६४८१ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री नम्रता ढुंगेल ९८४९३९६८९९ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री सुनील कुमार झा ९७५४२०५००३ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री सुनील कुमार झा ९७५४२०५००३ . विस्तृत हेर्नुहोस
श्री प्रमोद कुमार घिमिरे ९८४४०२७८५५ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री राम भजन यादव सूचना अधिकृत ९८४४०५४५५१ . विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar