श्री राजा राम मण्डल

पद : जिल्ला समन्वय अधिकारी

शाखा : प्रशासन

टेलिफोन : ९८६२९१९७६५

इमेल : dccodhanusha@gmail.com

स्थायी ठेगाना : धनौजी गा पा -०१ धनुषा

कार्यकाल :


Skip to toolbar