जि.वि.सको भुपु कर्मचारीहरुको बारेमानाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
श्री गुरु प्रसाद सुबेदी स्थानीय विकास अधिकारी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री झलकराम अधिकारी स्थानीय विकास अधिकारी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री राम कुमार महतो योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत विस्तृत हेर्नुहोस
श्री कमल बहादुर कार्की योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत ९८४४०४८५०१ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar